Είμαστε δυο, είμαστε τρεις...

Πληθυσμός

   Ο αριθμός των κατοίκων του Πενταλόφου έχει δυστυχώς μειωθεί δραματικά.Αξιοσημείωτο είναι πως την εικοσαετία 1900-1920 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 640 άτομα.Μάλιστα την περίοδο μεταξύ 1951-1960 παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση(-980 άτομα)

    Αυτό το φαινόμενο όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα παράγοντα αλλά σε ποικίλους. Ένας από αυτούς είναι η μετανάστευση, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική(Αμερική, Καναδάς, Αφρική, Αυστραλία-δεκαετία 1950-60).Άλλος ένας είναι η ραγδαία ανάπτυξη των αστικών κέντρων.Όλο και περισσότεροι ήταν αυτοί που επέλεξαν την ευκολότερη ζωή της πόλης από αυτή της υπαίθρου στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.Παρόλα αυτά ο σημαντικότερος λόγος ήταν ο πόλεμος του '40 κι ο εμφύλιος.Από το 1940 και μετά φθίνει ο πληθυσμός, με αποτέλεσμα τότε να σημειωθεί η μεγαλύτερη φθίνουσα πορεία του.

  Δ.Κ.

    

Απογραφή 1991

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Χρονολογία           Πληθυσμός

1920                                       1560
1928                                       1708
1904                                       2200
1940                                       1752
1951                                       1144
1961                                        981
1971                                       814
1981                                       789
1991                                       652
2001                                       983  
2011                                       455

Αριθμητική Μείωση

    1900-1912= -640                                                             1921-1928= +148                                                           1929-1940= +50                                                              1941-1950= -600                                                            1951-1960= -980                                                            1961-1970= -167                                                             1971-1980= -25                                                               1981-1990= -137                                                             1991-2000= -20                                                               2001-2011= -178